Reference

LETO IZVEDBE NAZIV PROJEKTA LOKACIJA NAROČNIK / INVESTITOR
2014 – 2015 Parkirna hiša Domžale Občina Domžale
2014 – 2015 Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Dolsko Dolsko Občina Dol pri Ljubljani
2014 Izgradnja mrliške vežice Rova Občina Domžale
2014 Podružnična osnovna šola Vrhpolje pri Moravčah Vrhpolje pri Moravčah Občina Moravče
2014 Rušitev Podružnične osnovne šole Vrhpolje pri Moravčah Vrhpolje pri Moravčah Občina Moravče
2014 Izgradnja temeljev daljnovnodnih stebrov na 20kV daljnovodu Cerknica – Stari trg pri Cerknici Cerknica Elektro Ljubljana d.d.
2014 Izgradnja temeljev daljnovnodnih stebrov na 110 kV daljnovodu Kleče – Logatec Logatec Elektro Ljubljana d.d.
2014 Adaptacija lekarne Vnanje Gorice Javni zavod Lekarna Ljubljana
2014 Zunanja ureditev poslovne stavbe K-DOM Jarše K-DOM d.o.o.
2014 Izdelava ograjenega prostora za kontejnerje z odpadnimi surovinami Jarše HORJAK PRECISE d.o.o.
2014 Stanovanjska hiša Vače zasebni investitor
2014 Stanovanjska hiša Vikrče zasebni investitor
2013 – 2014 Rekonstrukcija podstrešja in ureditev mansarde LJ – Šiška zasebni investitor
2013 – 2014 Stanovanjska hiša Vrhpolje pri Kamniku zasebni investitor
2012 – 2013 Stanovanjska hiša Komenda zasebni investitor
2013 – 2014 Izgradnja neprofitnih stanovanj v Jaršah Jarše Občina Domžale
2013 – 2014 Vrtec in prizidek k osnovni šoli Krtina Krtina Občina Domžale
2013 – 2014 Dozidava obstoječega vrtca v Višnji Gori Višnja Gora Občina Ivančna Gorica
2013 Stanovanjska hiša Grosuplje zasebni investitor
2013 Energetska sanacija Doma upokojencev Domžale Domžale Dom upokojencev Domžale
2012 – 2013 VDC INCE Mengeš Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
2012 – 2013 RTP Mengeš Mengeš Elektro Ljubljana d.d.
2012 – 2013 Prizidek k vrtcu PALČEK Vir pri Domžalah Občina Domžale
2012 Izdelava temeljev za bazno postajo Muljava TUŠ MOBIL
2012 Izdelava temeljev za bazno postajo Jesenje TUŠ MOBIL
2012 Adaptacija prostorov za potrebe knjižnice Moravče Občina Moravče
2012 Dozidava upravnega dela k Vrtcu Medvode Medvode Občina Medvode
2012 Rekonstrukcija stražarnice v skladišču Drulovka Drulovka MORS
2012 Izgradnja 2.faze centra za ravnanje z odpadki Logatec Logatec BLOK d.o.o.
2011 – 2012 Sanacija bivalnih in delovnih prostorov Groblje Varstveno delovni center INCE, Groblje
2011 Rekonstrukcija in gradnja prizidka k Osnovni šoli Dob Dob Občina Domžale
2011 Zunanja ureditev in kletni del montažne stanovanjske hiše Dragučajna zasebni investitor
2011 Gradnja apartmajskega objekta Krvavec zasebni investitor
2011 Prizidek k osnovni šoli Zadobrova LJ – Zadobrova Mestna občina Ljubljana
2011 Sanacija fasade lekarne Velike Lašče Velike Lašče Javni zavod Lekarna Ljubljana
2011 Rekonstrukcija prostorov lekarne Stari trg pri Ložu Stari trg pri Ložu Javni zavod Lekarna Ljubljana
2011 Izdelava projektno tehnične dokumentacije in izgradnja poslovno skladiščnega objekta Jarše IMPULS d.o.o.
2011 Rekonstrukcija objekta in ureditev poslovnih prostorov s trgovino Domžale ELEKTRO POČIVAVŠEK d.o.o.
2010 – 2012 Stanovanjski objekt CANKARJEVA Kamnik Razvojni zavod d.d.
2010 – 2011 Adptacija in preureditev skladišča v skladišče zdravil s pisarnami LJ – Vič Javni zavod Lekarna Ljubljana
2010 Izgradnja pešpoti z javno razsvetljavo ob Kamnikški Bistrici Kamnik Občina Kamnik
2010 Zasebni vrtec Zarja Kamnik Zasebni vrtec Zarja d.o.o.
2010 Stanovanjska hiša Vernek zasebni investitor
2010 Dozidava stanovanjskega objekta VILA MARJA Ljubljana zasebni investitor
2009 – 2010 Rekonstrukcija trakta B Doma upokojencev Domžale Domžale Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
2009 – 2010 Sprememba ureditve vhoda v lekarno ZD Metelkova Ljubljana Mestna občina Ljubljana
2009 – 2010 Lekarna v PSN Sončni dvori Grosuplje Kemofarmacija d.d.
2009 – 2010 Gradnja prizidka lekarna k ZD Rudnik LJ – Rudnik Javni zavod Lekarna Ljubljana
2009 – 2010 Nadgradnja veznega trakta pri Betatronu Ljubljana Inštitut Jožefa Štefana
2009 Adaptacija ambulant s čakalnico na KO za revmatologijo v bolnišnici dr.Petra Držaja Ljubljana UKC Ljubljana
2009 Preureditev prostorov za invalida v OŠ Katarina Sv. Katarina Občina Medvode
2009 Zamenjava stavbnega pohištva in toplotna izolacija stavb vrtca Medo Litija Občina Litija
2009 Rekonstrukcija telovadnice pri Osnovni šoli Rodica Rodica Občina Domžale
2009 Poslovno proizvodni in skladiščni objekt NADJA Mengeš Nadja d.o.o.
2009 Gradnja poslovnega prostora v TPC SPAR Vrhnika – Lekarna Vrhnika Vrhnika Javni zavod Lekarna Ljubljana
2009 Oporni zidovi in ureditev dvorišča Ribče GET Inženiring d.o.o.
2009 Statična sanacija graščine Dol pri Ljubljani zasebni investitor
2009 Prenova bivalnih prostorov Ljubljana Dom upokojencev Center, Tabor – Poljane
2008 – 2009 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti podstrehe ter vgradnja dvigala v stavbi na Komenskega 11 Ljubljana Mestna občina Ljubljana
2008 Nadzor nad rekonstrukcijo Kmetičeve ulice Trzin Občina Trzin
2008 Rekonstrukcija obstoječih prostorov in prizidek k lekarni Fužine LJ – Moste Mestna občina Ljubljana
2008 Trgovski center Supernova – LEKARNA LJ – Rudnik Javni zavod Lekarna Ljubljana
2008 Izgradnja 1.faze centra za ravnanje z odpadki Logatec Logatec BLOK d.o.o.
2007 – 2008 Izdelava projektno tehnične dokumentacije za izgradnjo nadomestnega poslovno skladiščnega in proizvodnega objekta Mengeš SIGNA d.o.o.
2007 – 2008 Sprememba namembnosti in izgradnja dveh dodatnih igralnic v vrtcu v Zgornji Senici Senica Občina Medvode
2007 – 2008 Rušitev dela objekta, obnova obstoječega dela in gradnja prizidka k Podružnični osnovni šoli Blagovica Blagovica Občina Lukovica
2007 – 2008 Gradnja nadomestne Podružnične osnovne šole Žalna s telovadnico Žalna Občina Grosuplje
2007 Rušitev Podružnične osnovne šole Žalna Žalna Občina Grosuplje
2006 – 2007 Izgradnja poslovnih prostorov OOZ Domžale Vir pri Domžalah OOZ Domžale
2006 – 2007 Obnova lekarne Domžale Domžale Javni zavod mestne lekarne Kamnik
2006 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti vrtca Grosuplje Občina Grosuplje
2006 BIO PRODAJALNA TRZIN Trzin Občina Trzin
2006 Izvedba parkirišča za tovorna vozila Iška Loka, Ig Alojzij Tegelj s.p.
2005 – do danes Adaptacija in rekonstrukcija gradu Črnelo Turnše zasebni investitor
2005 – 2007 Stanovanjsko poslovni objekt LOVEC Mengeš Razvojni zavod d.d.
2005 – 2006 Športni park Horjul Horjul Občina Horjul
2005 – 2006 Izdelava projektno tehnične dokumentacije in izgradnja stanovanjske hiše Domžale zasebni investitor
2005 Izgradnja infrastrukture na kmetiji Gameljne zasebni investitor
2005 Rekonstrukcije kuhinje v Osnovni šoli Trzin Trzin Občina Trzin
2005 Gradnja mrliške vežice, opornih zidov in zunanje ureditve Želimlje Občina Škofljica
2005 Stanovanjska hiša Horjul zasebni investitor
2005 Rekonstrukcija in adaptacija poslovnih prostorov Domžale Turistično društvo Domžale
2005 Stanovanjska hiša Zgornji Tuhinj zasebni investitor
2005 Stanovanjska hiša Šujica SARA lighting d.o.o.
2005 Izgradnja poslovnega objekta MAOP Ljubljana MAOP d.o.o.
2004 – 2005 Novogradnja in dograditev večstanovanjskega objekta Selo pri Žirovnici PROM R.E. d.o.o.
2004 – 2005 Rušitev stare menze in betonske ograje LJ – Zalog PETROL d.d.
2004 – 2005 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti Osnovne šole Trboje Trboje Občina Šenčur
2004 – 2005 Gradnja mrliške vežice, opornih zidov in zunanjih stopnic Smlednik Občina Medvode
2004 – 2005 Izdelava projektno tehnične dokumentacije za poslovni, proizvodni in skladiščni objekt Trzin ELDRO d.o.o., Trzin
2004 Izgradnja opornega zidu LJ – Rudnik PETROL d.d.
2004 Športno rekreacijski park Trzin Občina Trzin
2004 Adaptacija sanitarnih prostorov v vrtcu ŽABICA Trzin Občina Trzin
2003 – 2006 Izvajanje nadzorov – nadstrešnica za blato, adaptacija dostopne ceste, preureditev plinohramov in adaptacija objekta A Študa CČN Domžale
2003 – 2004 Prizidki in nadzidava Osnovne šole Trzin Trzin Občina Trzin
2003 – 2004 Gradnja prizidka k Osnovni šoli Olševek Olševek Občina Šenčur
2003 Rušitev bencinskega servis LJ – Rudnik PETROL d.d.
2003 Izdelava projektno tehnične dokumentacije za bencinski servis Pijava Gorica Pijava Gorica OMV Istrabenz d.o.o.
2002 – 2003 Rušitev Gorenjskega sejma v Kranju in priprava terena za novogradnjo Kranj STRABAG d.o.o.
2002 – 2003 Izgradnja vrtca SONČEK Mengeš Občina Mengeš
2002 – 2003 Stanovanjska hiša Hraše SARA lighting d.o.o.
2002 – 2003 Izdelava projektno tehnične dokumentacije za adaptacijo in preureditev poslovnih prostorov Jarše INDUPLATI d.d., Jarše
2002 Športna ploščad Loka pri Mengšu Občina Mengeš
2002 Izgradnja vrtce MEDO Prevoje Občina Lukovica
2002 Nadzor nad izgradnjo stanovanjske sosesk T3 Trzin Kraški zidar d.d.
2002 Rekonstrukcija in izdelava poslovnih prostorov Vrhnika IntroLab d.o.o.
2001 – 2002 Čebelarski center Brdo pri Lukovici Čebelarska zveza Slovenije
2001 Izgradnja restavracije in poslovnih prostorov McDonald's LJ – Rudnik STRABAG d.o.o.
2001 Izgradnja mrliške vežice Horjul Občina Horjul
2000 – 2001 Predpriprava in stabilizacija terena na področju poslovna cona Rudnik LJ – Rudnik STRABAG d.o.o.
2000 Izdelava projektno tehnične dokumentacije in izgradnja poslovno skladiščnega objekta WEBER-TERRANOVA Grosuplje Razvojni zavod d.d.
Do 2000 Izdelava projektno tehnične dokumentacija in izgradnja stanovanjsko poslovnega objekta MALIN Radomlje Razvojni zavod d.d.
Do 2000 Izdelava projektno tehnične dokumentacija in izgradnja restavracije McDonald's Domžale McDonald's Slovenija
Do 2000 Izdelava projektno tehnične dokumentacija in izgradnja poslovno trgovskega centra BREZA Domžale Razvojni zavod d.d.
Do 2000 Izdelava projektno tehnične dokumentacije in izgradnja poslovne stavbe PIRAMIDA Trzin Razvojni zavod d.d.
 

Kontaktni podatki

RAZVOJNI ZAVOD
podjetje za poslovne storitve d.d.

Blatnica 1
1236 Trzin

Tel: 01 530 05 00
Faks: 01 562 10 36
E-poštni obrazec

Domov  -  Stanovanja v Kamniku  -  Ponudba  -  Reference  -  O podjetju  -  Kontakt  -  Piškotki

© 2012 Razvojni zavod d.d. Vse pravice pridržane. Stran poganja EASYWEB