Gradbena dela

 • Gradnja stanovanj za trg
 • Gradnja stanovanj za znanega naročnika
 • Gradnja stanovanjskih hiš za znanega naročnika
 • Gradnja poslovnih in industrijskih objektov za znanega naročnika (skladiščni prostori, pisarne, industrijske hale, skladiščni in parkirni platoji)
 • Gradnja javnih objektov (vrtci, šole, knjižnice, športna igrišča, lekarne, pokopališča in mrliške vežice)
 • Zunanje ureditve (urejanje dvorišč in okolice objektov z asfaltiranjem, tlakovanjem in/ali polaganjem plošč, parkovne ureditve in zasaditve)
 • Izgradnja komunalne infrastrukture (ceste, pločniki, pešpoti, elektro kanalizacija, vodovodna kanalizacija, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, telekomunikacijska kanalizacija, javna razsvetljava)
 • Adaptacije, sanacije in preureditve stanovanjskih, poslovnih in skladiščnih objektov
 • Adaptacije in sanacije graščin in sakralnih objektov
 • Sanacija in stabilizacija temeljnih tal
 • Izgradnja komunalnih in inženirskih objektov in naprav
 • Izgradnja kmetijskih objektov (silosi, hlevi, gnojevke)

Kontaktni podatki

RAZVOJNI ZAVOD
podjetje za poslovne storitve d.d.

Blatnica 1
1236 Trzin

Tel: 01 530 05 00
Faks: 01 562 10 36
E-poštni obrazec

Domov  -  Stanovanja v Kamniku  -  Ponudba  -  Reference  -  O podjetju  -  Kontakt  -  Piškotki

© 2012 Razvojni zavod d.d. Vse pravice pridržane. Stran poganja EASYWEB